Co nas wyróżnia

W Nutripolu, jako wytwórni pasz działającej w ramach zintegrowanej Grupy Indykpol, mamy pełną świadomość wyzwań przed jakimi staje dziś hodowca drobiu i jako główny cel stawiamy sobie dostarczanie rozwiązań eliminujących i redukujących najbardziej palące problemy. Dlatego stosujemy w wytwórni najnowocześniejsze rozwiązania:

 1. Naważanie mikro – nowoczesna platforma składająca się z 20 zbiorników i precyzyjnych wag 10 i 50 kg. Umożliwia dodawanie składników mających minimalny udział w paszy nawet poniżej 50 g/t. Dzięki temu w pełni kontrolujemy skład gotowej mieszanki paszowej oraz możemy ją niemal dowolnie modyfikować w zależności od potrzeb. Za sprawą tej elastyczności możemy produkować dwa programy dla brojlerów i oddzielne pasze dla poszczególnych typów użytkowych indyków. W efekcie nasze pasze są lepiej dostosowane do potrzeb poszczególnych grup. Nie tworzymy pasz uniwersalnych lecz specjalistyczne, dedykowane poszczególny typom użytkowym, zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy materiału genetycznego.
 2. Potrójne natłuszczanie – tłuszcz roślinny/zwierzęcy jest wysokiej jakości źródłem energii. Jednak jego dodawanie do paszy w większych ilościach, ze względu na problemy z dokładnym wymieszaniem, wiąże się z zagrożeniem obniżenia jakości granulatu. Dzięki rozdzieleniu ilości podawanego tłuszczu na 3 etapy eliminujemy to ryzyko uzyskując jednocześnie bardziej równomierne rozprowadzenie tłuszczu w paszy. Pierwszy punkt to dodawanie tłuszczu do mieszarki, gdzie następuje wymieszanie z sypkim surowcem. Kolejna porcja tłuszczu trafia na matryce granulatora, ułatwiając przebieg procesu granulacji, a jednocześnie pod wpływem ciśnienia i wysokiej temperatury penetruje do wnętrza granulki. Ostatni etap to natrysk tłuszczu na zimną granulkę. W ten sposób granulki pokrywane są równomierną warstwą tłuszczu, która stanowi dodatkową warstwę chroniąca składniki pokarmowe zawarte w granulce oraz ogranicza wchłanianie/utratę wody.
 3. Enzymy płynne (bezpieczeństwo stabilności i uniknięcie ewentualnych strat w granulacji – zwłaszcza fitaza) – instalacja do podawania enzymów na zimną granulkę wpływa na lepsze wymieszanie enzymów w paszy, ale przede wszystkim zapewnia utrzymanie parametrów enzymów o niskiej termostabilności – ominięcie procesu obróbki cieplnej.
 4. Stabilność i powtarzalność produktu – własne laboratorium i duża baza magazynowa (elewator na 25 tys. t) – pozwala na właściwe przyjęcie, posegregowanie i składowanie dużych, jednorodnych partii surowców. Stały monitoring prowadzony przy użyciu nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego (NIR) zapewnia bieżącą kontrolę parametrów surowców i wyrobu gotowego.
 5. Własne laboratorium – podstawowe analizy surowców i wyrobu gotowego. Dzięki zaawansowanemu wyposażeniu laboratoryjnemu (NIR) mamy możliwość współpracy z renomowanymi laboratoriami na świecie. Daje nam to dostęp do zaawansowanych baz danych umożliwiających ocenę składu aminokwasowego surowców. Opieramy się na rzeczywistych, a nie tabelarycznych wartościach.
 6. Bezpieczeństwo użytych surowców – surowce przed przyjęciem badane są organoleptycznie przez wyszkolony personel. W laboratorium przeprowadzane są szybkie analizy podstawowych parametrów a dodatkowo, szybkimi testami, badany jest poziom mykotoksyn. Specjalistyczne urządzenie do pobierania prób zapewnia nam reprezentatywne próbki z każdej partii dostarczanego surowca.
 7. Prowadzona na FWI regularna ocena brojlerów kurzych w ramach systemu HTS (Systemu Monitorowania Zdrowotności Kurcząt firmy Elanco – Health Tracking System - HTS) daje nam kompletną informację o kondycji stad, zagrożeniach i czynnikach wpływających na wyniki produkcyjne.
 8. Współpraca z firmami hodowlanymi (dostawcy materiału genetycznego) i ośrodkami badawczymi. Wieloletnie kontakty wynikające ze współpracy w zakresie produkcji stad rodzicielskich dają nam dostęp do najnowszej wiedzy żywieniowej i hodowlanej z całego świata.
 9. Produkcja na FWI prowadzona w oparciu o pasze Nutripol daje nam dostęp do pełnej informacji o rzeczywiście osiąganych wynikach produkcyjnych i stanowi potwierdzenie jakości paszy w warunkach realnej produkcji.
 10. Kurniki doświadczalne – odpowiednio przygotowane i wyposażone kurniki testowe działające w ramach FWI, pozwalają nam na prowadzenie testów w dużej skali, których wyniki znajdują pełne odzwierciedlenie w warunkach produkcji wielkotowarowej.
 11. W pełni zbilansowane mieszanki paszowe uzupełniane enzymami takimi jak ksylanaza i fitza – zapobiegają biegunkom, zmniejszają kleistość odchodów (brak kajdanów), zwiększenie przyswajalności wapnia i fosforu (budowa kośćca).
 12. Będąc częścią zintegrowanego przedsiębiorstwa znamy i w pełni doceniamy znaczenie wielu problemów, z jakimi na co dzień borykają się hodowcy. Dlatego koncentrujemy się na rozwiązaniach pozwalających je wyeliminować. Mając świadomość jak dla końcowego wyniku istotna jest sucha ściółka, dołożyliśmy wszelkich starań, aby na stałe wyeliminować ten problem ze stad żywionych naszymi paszami.
 13. Dzięki współpracy z jedną z większych klinik weterynaryjnych w Polsce (FWI) jesteśmy w stanie zapewnić natychmiastową pomoc weterynaryjną, na życzenie hodowcy.
 14. Współpraca z firmami hodowlanymi i doświadczenie z FWI pozwoliły nam na opracowanie unikalnych pasz, w szczególnym stopniu spełniających rekomendacje i potrzeby głównych typów użytkowych drobiu pod względem stosunku aminokwasów.
 15. Polityka wysokiej jakości surowców to m.in. stosowanie tłuszczów o wysokiej jakości (wysoka strawność) oraz mieszaniny kwasów tłuszczowych o wysokiej strawności i właściwościach bakteriobójczych.
 16. Wegetariańskie pasze dla brojlerów kurzych, zapewniając doskonałe wyniki produkcyjne, podnoszą wartość żywca, jako produktu eksportowego na rynki Europy Zachodniej.
 17. Finio – stosowany w USA i Europie środek zapewniający bezpieczeństwo i stabilność mikrobiologiczną pasz sypkich i komponentów nie poddawanych obróbce termicznej. Możliwość stosowania tego preparatu jest szczególnie istotna w dobie zaostrzania wymogów odnośnie dostarczania drobiu wolnego od pałeczek Salmonella. Termin8 nie tylko zabezpiecza paszę, ale pomaga również chronić ptaki przed zakażeniami, stabilizując florę bakteryjną przewodu pokarmowego.

Poznaj nas

Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie hodowlane zdobywane na fermach własnych Indykpol oraz dystrybucję pasz produkowanych na zlecenie i na podstawie własnych receptur.

Czytaj więcej

Surowiec

Podstawą sukcesu rynkowego produkowanych przez Nutripol pasz jest staranny dobór najwyższej jakości surowców do ich produkcji.

Czytaj więcej

Biuro Obsługi Klienta

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, nasz specjalista z Biura Obsługi Klienta  odpowie na wszystkie pytania i pomoże wybrać optymalne rozwiązania dla Twojej fermy.

Czytaj więcej