Polityka środowiskowa

     Nasza Spółka powstała w 2011 roku stając się obecnie znaczącym producentem pełnoporcjowych pasz wysokiej jakości dla drobiu i trzody chlewnej.

     Misją NUTRIPOL Sp. z o.o  jest zapewnienie wzrostu satysfakcji klienta poprzez szukanie nowych rozwiązań i ciągłe doskonalenie.

     Niniejsza polityka środowiskowa jest wyrazem troski o środowisko naturalne, ale także zobowiązaniem do realizacji głównego celu, jakim jest ograniczenie wpływu procesów zachodzących w Zakładzie oraz wyrobów na środowisko.

Pragniemy, aby Nutripol Sp. z o.o. postrzegana była jako firma  wiarygodna, rzetelna i godna zaufania.

     Głównym celem Zakładu jest prowadzenie produkcji wysokiej jakości pasz  z poszanowaniem zasobów środowiska i zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej.

Dla utrzymania i pogłębienia tak określonego wizerunku przyjmujemy zobowiązania:

  • przestrzegania obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności Spółki mających wpływ na środowisko;
  • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska oraz stałej gotowości do skutecznego eliminowania lub ograniczania negatywnego wpływu na środowisko;
  • dokonywania systematycznej identyfikacji zagrożeń oraz istotnych aspektów środowiskowych;
  • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w celu ograniczenia negatywnego wpływu Zakładu na środowisko;
  • zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do wdrożenia niniejszej polityki środowiskowej;
  • utrzymanie wysokiej jakości produkowanych pasz przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju

     Z niniejszą polityką środowiskową będącą elementem systemu zarządzania przedsiębiorstwem Nutripol Sp. z o.o. zostali zapoznani wszyscy pracownicy firmy. Dokument ten zostanie także udostępniony zainteresowanym stronom.

     Polityka środowiskowa jest okresowo przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności. Zarząd NUTRIPOL zapewnia, że Polityka Środowiskowa jest zakomunikowana wszystkim pracownikom, są zapewnione środki na jej realizację oraz jest publicznie dostępna.

Poznaj nas

Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie hodowlane zdobywane na fermach własnych Indykpol oraz dystrybucję pasz produkowanych na zlecenie i na podstawie własnych receptur.

Czytaj więcej

Surowiec

Podstawą sukcesu rynkowego produkowanych przez Nutripol pasz jest staranny dobór najwyższej jakości surowców do ich produkcji.

Czytaj więcej

Biuro Obsługi Klienta

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, nasz specjalista z Biura Obsługi Klienta  odpowie na wszystkie pytania i pomoże wybrać optymalne rozwiązania dla Twojej fermy.

Czytaj więcej