Pszenżyto (×Triticosecale)

PszenżytoPszenżyto jest syntetycznym mieszańcem międzyrodzajowym pszenicy z żytem, łączącym w sobie cechy obu gatunków. W stanie naturalnym nie występuje. Udanego krzyżowanie dokonano po raz pierwszy w 1875 roku, jednak otrzymane mieszańce były sterylne, pierwsze płodne przeżyto udało się uzyskać dopiero w roku 1889. Pierwsze mieszańce charakteryzowały się słabą płodnością, bardzo niską plennością a formy ozime małą zimotrwałością.  

                      Pszenżyto wprowadzono do uprawy stosunkowo niedawno, dzięki hodowli tzw. wtórnych mieszańców, które wyhodowano: pszenżyto ozime na Węgrzech w 1968,  natomiast formę jarą uzyskano w Kanadzie w 1970 roku.
                       Udział polskiej produkcji ziarna zbóż w UE stanowi około 9,5%, zaś w produkcji światowej około 1,2%. W polskim rolnictwie zboża w ostatnich latach stanowią około 70-75% zasiewów. Jesteśmy trzecim pod względem powierzchni zasiewów producentem zbóż w UE, największym na świecie producentem pszenżyta i drugim na świecie producentem żyta.
W Polsce pszenżyto uprawia się na powierzchni zajmującej około 750 tysięcy ha, co stanowi 9,5% całkowitej powierzchni zasiewów zbóż. Średnie plony pszenżyta w ostatnich latach kształtowały się na poziomie 35 q z ha, ale w korzystnych warunkach możliwe jest uzyskiwanie plonów rzędu 63 q/ha. Potencjalne możliwości produkcyjne pszenżyta są większe niż gatunków wyjściowych - czyli pszenicy i żyta - gdyż kwiatostan wytwarza większą ilość kwiatków. Realizacja tych możliwości może nastąpić tylko w przypadku doboru właściwych warunków klimatyczno-glebowych oraz zaspokojenia wymagań agrotechnicznych tego zboża.
Pszenżyto                         Nie jest dużą konkurencją dla innych gatunków zbożowych, mimo że jego areał uprawy wzrasta w Ameryce Północnej i  Środkowej Australii , w Europie - Polsce Francji, Niemczech, Czechach. W Polsce zajmuje powierzchnie ok. 630 tyś ha i nie rośnie ze względu na brak odmian o wartości technologicznej przydatnej do wyrobu mąki chlebowej. Plon ziarna pszenżyta w produkcji wynosi ok. 3,1 t/ ha, podczas gdy w uprawach doświadczalnych średni plon wynosi ok. 6,87 t/ ha, co oznacza że staje się ono potencjalnie najplenniejszym zbożem .
                        W Polsce produkuje się średnio 1980 tys. ton ziarna rocznie, w tym ok. 90% formy ozimej, który prawie w całości jest przeznaczany na pasze. Pszenżyto charakteryzuje się mniejszą zimnotrwałością niż żyto i niektóre odmiany pszenicy. Wymagania glebowe pszenżyta są mniejsze niż pszenicy lub jęczmienia, natomiast większe niż żyta. Należy je uprawiać na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego. Jest tolerancyjne na słabe zakwaszenie gleby.
                      Ziarno pszenżyta jest doskonałą paszą dla drobiu i trzody chlewnej. Zawiera więcej białka niż ziarno żyta, jest bardziej strawne niż ziarno pszenicy oraz ma w składzie bardziej korzystne aminokwasy (duży udział lizyny). Mąka z pszenżyta może być używana do wypieku chleba.
                   Ziarno pszenicy przeznaczone do przetwórstwa na produkty paszowe i będące przedmiotem obrotu handlowego powinno być jednorodne, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone i zdrowe,  o swoistym zapachu, wolne od żywych szkodników, grzybów i porostu, o wilgotności max 14,5%, zanieczyszczeniach ogólne max 6%, w tym: zanieczyszczenia nieużyteczne max 2%, ziarna obce max 3%.

Poznaj nas

Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie hodowlane zdobywane na fermach własnych Indykpol oraz dystrybucję pasz produkowanych na zlecenie i na podstawie własnych receptur.

Czytaj więcej

Surowiec

Podstawą sukcesu rynkowego produkowanych przez Nutripol pasz jest staranny dobór najwyższej jakości surowców do ich produkcji.

Czytaj więcej

Biuro Obsługi Klienta

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, nasz specjalista z Biura Obsługi Klienta  odpowie na wszystkie pytania i pomoże wybrać optymalne rozwiązania dla Twojej fermy.

Czytaj więcej